ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

คุณลักษณะ “นักจัดการพลังงานสะอาด สู่การรักษาสมดุลธรรมชาติ”

1.อ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ รู้หลักการ และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

2.ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษา สมดุลธรรมชาติ

3.รอบรู้เรื่องพลังงานสะอาด

4.คิดและออกแบบการใช้พลังงานสะอาด

5.เป็นเจ้าของนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดที่เอื่้อต่อชุมชนและสังคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1021470202
รหัส Smis 8 หลัก :  21020092
รหัส Obec 6 หลัก :  470202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านน้ำกร่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Bannamgroi
ที่อยู่ :  หมู่ที่   7   บ้านบ้านน้ำกร่อย
ตำบล :  ห้วยทับมอญ
อำเภอ :  เขาชะเมา
จังหวัด :  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :  21110
โทรศัพท์ :  038-015835
โทรสาร :  
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2 มีนาคม 2526
อีเมล์ :  bannamgroischool@gmail.com
เว็บไซต์ :  
  http://bannamgroi.ac.th/
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ห้วยทับมอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษ  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     7 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 12กรกฎาคม 2563)