ข้อมูลนักเรียน ปี63

ระดับ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวม
ทั้งหมด
ชาย431213452453352
หญิง4174868573850
รวม84191712111091271102